Kalendář

POSLEDNI AKTUALIZACE
07-07-2016

Poslední akce:

Search:

Kampaň

Evropské kvalitní mléčné výrobky

Jakost mléčných výrobků v Evropské unii je vysoká, což umožňuje propracovaný a velmi důmyslný systém řízení kvality.

Mléčné pomazánkyTvarohy a výrobky z tvarohuJogurty

Propagované mléčné výrobky v rámci kampaně „Kvalitní evropské mléčné výrobky“ pocházejí z České republiky, která má plně harmonizovaný jakostní systém Evropské unie. Pro všechny české zpracovatele mléka je základním principem jejich činnosti přísná kontrola kvality a bezpečnosti výrobků a jejich dosledovatelnost vedoucí ke spokojenosti spotřebitelů ve všech zemích, kam jsou výrobky dodávány. Systém postihuje celý vertikální sloupec označovaný často jako „z pole až na vidličku“.

Do českých mlékáren se ke zpracování každodenně dodává čerstvé mléko od prověřených farmářů, které dozoruje státní veterinární služba. Ta kontroluje nejenom dobrý zdravotní stav dojnic a správné nakládání se syrovým mlékem v prvovýrobě, ale také pohodu zvířat, systém jejich krmení a především dodržování nejpřísnějších hygienických parametrů získávání a úchovy mléka na farmách. Poté, co je mléko dopraveno do mlékáren, je jeho kvalita na příjmu kontrolována rozbory v nezávislých akreditovaných centrálních laboratořích mléka, auditovaných opět státním veterinárním dozorem.

Po kontrole předepsaných kvalitativních parametrů v laboratoři je syrové mléko zpracováno podle směrných technologických postupů výroby do jednotlivých výrobků a průběžně kontrolováno ve všech fázových výrobních a technologických krocích dle požadavků systému HACCP (riziková analýza kontrolních kritických bodů), správné výrobní praxe (GMP) a požadavků celé řady mezinárodních standardů, např. IFS, ISO, BRC a další. Vývozci výrobků do Ruské federace musejí navíc prokázat, že splňují i náročné požadavky Federálního zákona Ruské federace pro mléko, které jsou kontrolovány ze strany ruské veterinární služby. Přísná kontrola platí rovněž pro veškeré přímé obalové materiály, komponenty, přídatné i pomocné látky a sanitační prostředky, které musejí vyhovět požadavkům evropské potravinové legislativy.

Před uvolněním hotových výrobků na trh jsou jednotlivé výrobní šarže podrobeny výstupní kontrole předepsaných legislativně závazných a deklarovaných parametrů v podnikových kontrolních laboratořích. Využívané analytické metody jsou rovněž pravidelně ověřovány v akreditovaných laboratořích.

Při skladování výrobků a jejich přepravě k obchodním partnerům je stále dbáno na neporušení chladícího řetězce. I tento systém je důsledně monitorován a veškeré údaje zaznamenávány a uchovávány, aby v systému tzv. „dosledovatelnosti“ případných problémů mohla být vždy a rychle odhalena jejich příčina a přijato nápravné opatření.

Spokojenost konečného spotřebitele s vysokou kvalitou evropských mléčných výrobků tak vždy zůstává prvořadým cílem řídících, výrobních, kontrolních i logistických procesů evropského mlékárenství.